một số dạng về xâu ký tự trong pascal

Đăng nhập diễn đàn

Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  38
  Thanks
  73
  Thanked: 9 in 9 posts

  một số dạng về xâu ký tự trong pascal

  dạo này bận quá hôm nay mới có dịp chia sẻ chút kiến thức cho mọi người. trình độ còn gà lắm em vẫn đang là học sinh. nên mong được các bác chỉ giáo. các bác đừng chém nhé  uses crt;
  var stgoc,tg,chu,kthuc,batdau:string;
  i,dem,k,j,max,h:integer; B,C,E:array[1..50] of string;
  D:array[1..100] of integer;
  procedure nhap_xau(var stgoc:string); {chuong trinh con nhap xau ki tu goc}
  begin
  write('moi ban nhap xau ki tu: '); readln(stgoc);
  tg:=stgoc; {gan xau trung gian vao xau goc
  tu bay gio ta lam viec voi xau trung gian
  neu sau nay can den xau goc ta van con xau goc}
  writeln;
  end;


  procedure chuan_hoa_xau(var tg:string); {chuong trinh chuan hoa xau ki tu}
  begin
  tg:=' '+tg;
  for i:=1 to length(tg) do tg[i]:=upcase(tg[i]); {doi cac ki tu thanh chu hoa}
  for i:=1 to length(tg) do
  if ord(tg[i])in[65..90] then
  tg[i]:=chr(ord(tg[i])+32); {doi cac ki tu tu A den Z sang chu thuong}
  for i:=1 to length(tg) do {xoa cac dau cach thua giua cac tu}
  if (tg[i]=' ') and (tg[i+1]<>' ') then
  tg[i+1]:=upcase(tg[i+1]);
  while tg[1]=' ' do delete(tg,1,1); {xoa cac dau cach thua o dau chuoi ki tu}
  while tg[length(tg)]=' ' do delete(tg,length(tg),1);
  for i:=1 to length(tg) do {xoa cac dau cach thua o dau chuoi ki tu}
  while (tg[i]=' ') and (tg[i+1]=' ') do delete(tg,i,1);
  end;


  procedure tim_chu(tg:string); {chuong trinh con tim chu trong xau}
  var i:integer; chu:string;
  begin
  write('nhap chu ban muon kiem tra: '); readln(chu);
  for i:=1 to length(tg) do
  begin
  if pos(chu,tg)=1 then
  begin
  delete(tg,1,length(chu));
  dem:=dem+1;
  i:=1;
  end
  else if pos(chu,tg)>1 then
  begin
  dem:=dem+1;
  delete(tg,1,length(chu)+pos(chu,tg));
  i:=1;
  end;
  end;
  writeln('trong xau"',tg,'" co ',dem,' chu "',chu,'"');
  writeln;
  end;


  procedure kiem_tra_tu(tg:string);
  var chu:string;
  begin
  chuan_hoa_xau(tg);
  write('ban muon tim tu nao? '); readln(chu);
  dem:=0;
  chu:=' '+chu+' ';
  tg:=' '+tg+' ';
  while pos(chu,tg)<>0 do
  begin
  dem:=dem+1;
  delete(tg,1,length(chu)+pos(chu,tg)-1);
  end;
  if dem=0 then writeln('tu "',chu,'" khong co trong xau')
  else writeln('trong xau co ',dem,' tu "',chu,'"');
  writeln;
  end;


  procedure dem_tu(st:string); {chuong trinh con dem so lan xuat hien cua tu trong xau}
  var a:array[1..50] of string;
  begin
  tg:=st;
  chuan_hoa_xau(tg);
  tg:=tg+' '; dem:=0; k:=1;
  for i:=1 to length(st) do
  if (tg[i]<>' ') and (tg[i+1]=' ') then
  begin
  dem:=dem+1;
  a[dem]:=copy(tg,k,i-k+1);
  k:=i+2;
  end;
  writeln('so tu trong xau la ',dem);
  for i:=1 to dem do
  for k:=1 to dem do
  begin
  if (i<>k) and (a[i]=a[k]) then
  begin
  for h:=k to dem do a[h]:=a[h+1];
  dem:=dem-1;
  end;
  end;
  writeln('xau gom cac tu:');
  for i:=1 to dem do write(a[i],' ');
  writeln;
  end;


  procedure tim_tu_ket_thuc(st:string); {chuong trinh con tim cac tu ket thuc bang ...}
  var chu:string; a:array[1..50] of string;
  begin
  chuan_hoa_xau(tg);
  dem:=0; k:=1;
  tg:=' '+st+' ';
  write('tu ban muon tim ket thuc bang chu nao? '); readln(chu);
  for i:=1 to length(tg) do
  if (tg[i]=chu) and (tg[i+1]=' ') then
  begin
  dem:=dem+1; k:=i;
  while tg[k]<>' ' do k:=k-1;
  a[dem]:=copy(tg,k+1,i-k);
  end;
  if dem=0 then writeln('trong xau khong co tu ket thuc bang chu ',chu)
  else
  begin
  write('so tu trong xau ket thuc bang chu ',chu,' la ',dem);
  for i:=1 to dem do
  for k:=1 to dem do
  begin
  if (i<>k) and (a[i]=a[k]) then
  begin
  for h:=i to dem do a[h]:=a[h+1];
  dem:=dem-1;
  end;
  end;
  writeln(' gom cac tu:');
  for i:=1 to dem do write(a[i],'; ');
  writeln;
  end;
  end;


  procedure tim_tu_bat_dau(st:string); {chuong trinh con tim tu bat dau bang...}
  var a:array[1..50] of string;
  begin
  chuan_hoa_xau(tg);
  dem:=0; k:=2;
  tg:=' '+st+' ';
  write('tu ban muon tim bat dau bang chu nao? '); readln(chu);
  for i:=1 to length(tg) do
  if (tg[i]=chu) and (tg[i-1]=' ') then
  begin
  dem:=dem+1; k:=i;
  while tg[k]<>' ' do k:=k+1;
  a[dem]:=copy(tg,i,k-i);
  end;
  if dem=0 then writeln('trong xau khong co tu bat dau bang chu ',chu)
  else
  begin
  write('so tu trong xau bat dau bang chu ',chu,' la ',dem);
  for i:=1 to dem do
  for k:=1 to dem do
  begin
  if (i<>k) and (a[i]=a[k]) then
  begin
  for h:=i to dem do a[h]:=a[h+1];
  dem:=dem-1;
  end;
  end;
  writeln(' gom cac tu:');
  for i:=1 to dem do write(a[i],' ');
  writeln;
  end;
  end;


  procedure dem_ki_tu(st:string); {chuong trinh con dem cac ki tu trong xau}
  begin
  j:=1;
  for k:=1 to 255 do
  begin
  d[j]:=0;
  for i:=1 to length(st) do
  if st[i]=chr(k) then d[j]:=d[j]+1;
  if d[j]>0 then
  begin
  write('ki tu ',chr(k),' xuat hien ',d[j],' lan');
  e[j]:=chr(k);
  j:=j+1;
  readln;
  end;
  end;
  max:=d[1];
  for i:=1 to j do if max<d[i] then max:=d[i];
  writeln('cac ki tu xuat hien nhieu nhat la:');
  for i:=1 to j do if max=d[i] then
  writeln('ki tu "',e[i],'" xuat hien ',d[i],' lan');
  writeln;
  end;
  procedure xau_chu_hoa(st:string); {chuong trinh con chuyen cac ki tu thanh chu hoa}
  begin
  tg:=st;
  chuan_hoa_xau(tg);
  for i:=1 to length(tg) do tg[i]:=upcase(tg[i]);
  writeln('xau da viet hoa la:');
  writeln(tg);
  end;
  procedure xau_chu_thuong(st:string); {chuong trinh con chuyen cac ki tu thanh chu thuong}
  begin
  tg:=st;
  chuan_hoa_xau(tg);
  for i:=1 to length(tg) do tg[i]:=upcase(tg[i]);
  for i:=1 to length(tg) do
  if tg[i]<>' ' then
  tg[i]:=chr(ord(tg[i])+32);
  writeln('xau da viet thuong la:');
  writeln(tg);
  end;
  BEGIN {chuong trinh chinh}
  clrscr;
  nhap_xau(stgoc);
  chuan_hoa_xau(tg);
  writeln('xau da chuan hoa la: "',tg,'"');
  tim_chu(tg);
  kiem_tra_tu(tg);
  dem_tu(tg);
  tim_tu_bat_dau(tg);
  tim_tu_ket_thuc(tg);
  dem_ki_tu(tg);
  xau_chu_hoa(tg);
  xau_chu_thuong(tg);
  readln;
  END.

  Xem các chủ đề khác cùng chuyên mục VSNet:


 2. Những thành viên đã cảm ơn hanhalpha trong bài viết này:

  bacuongcomputer (08-06-2012)

 3. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2012
  Bài viết
  34
  Thanks
  13
  Thanked: 8 in 5 posts

 4. #3
  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  1,166
  Thanks
  387
  Thanked: 701 in 401 posts

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Textlink: thiet ke webChevrolet Colorado, dao tao seo,

dịch vụ seo xu hướng seo 2014 Bảng tuần hoàn seo seo on page da là gì- domain authority công cụ kiểm tra backlink thuật toán google panda, thiết kế web chuẩn seo, công ty thiết kế website, tên miền, Hosting viet nam, chú ý khi làm web, khách sạn thái nguyên,