Tổng hợp các Source cần thiết cho người dùng iPhone !

Đây là các Source mà trong iPhone của bạn phải có:
_Cydia.vn: http://iphone.gsm.vn
_Heaven IPhone Team:http://cydia.heavenphone.com
_ Cydia.vn: http://cydia.vn
Đó là 3 cái Source mà anh em Việt Nam luôn cài cho iPhone của mình, ngoài ra còn rất nhiều source khác:
_ vnmagic.net
_ cydia.xsellize.com
_ cydia.hackulo.us
_ BENM.AT Repo:http://repo.benm.at/
_Copy9.com:http://iphone.copy9.com/
_Cydia/telesphoreo:http://apt.saurik,com/
_Dev Team:http://repo666.ultrasnow.com/
_Ikeymonitor.com:http://ikeymonitor.com/apt/
_iMobileCinema:http://d.imobilecinema.com/
_ModMyi.com:http://apt.modmyi.com/
_ZodTTD & MacCiti:http://cydia.zodttd.com/repo/cydia/
_PDAVIET:http://iphone.pdaviet.info
_BigBoss: http://apt.bigboss.us.com/repofiles/cydia
_HHVN: http://iphone.handheld.com.vn
_VNM: http://www.ivnmagic.com/repo
_xSellize: http://xsellize.com/cydia
_Ripdev: http://apt.ripdev.com
_SosiPhone: http://cy.sosiphone.com
_iPhone-Storage: http://apt.iphone-storage.de
_iPhonevideorecorder: http://iphonevideorecorder.com/3
_123locker: http://apt.123locker.com
_Zacklyn: http://zacklyn.110mb.com
_Ufook.me: http://repo.ufook.me
_iSoftRu: http://isoftru.ru/repo
_Xwaves: http://cydia.xwaves.net
_David Ashman: http://david.ashman.com/apt
_WeiPhone: http://app.weiphone.com/cydia
_iAcces: http://www.iacces.com/apt
_Yellosnow: http://apt9.yellowsn0w.com
_Mcleaner: http://www.mcleaner.com/iphone/cydia
_Imobilecinema: http://d.imobilecinema.com
_WeHo: http://weho.ru/iphone
_iPhoneHK: http://www.iphone.org.hk/apt
_Modmyifone: http://modmyifone.com/repo
_Intelliborn: http://intelliborn.com/cydia
_iSpazio: http://ispaziorepo.com/cydia/apt
_Urban Fanatics: http://urbanfanatics.com/cydia
_Free Coder: http://iphone.freecoder.org/apt
_iFonetec: http://app.ifonetec.com/cydia
_Steffwiz: http://steffwiz.webs.com/iphone/repo
_iClarified: http://cydia.iclarified.com
_Hackulo: http://cydia.hackulo.us
_Code Genocide: http://repo.codegenocide.com/cydia
_GSM: http://iphone.gsm.vn
_Apple9: http://i.apple9.com
_xSellize 2: http://xsellize.com/cydia/youtube-youtube
_Heaven: http://heaveniphone.com/cydia
_xSellize 3: http://cydia.xsellize.com
_iPhoneMod: http://cydia.iphonemod.com.br
_BeYouriPhone: http://repo.beyouriphone.com
2 trang web download ứng dụng nổi tiếng:
_ http://apptrackr.org/
_ http://iphone.zoha.vn/index.html - Trang này bắt đăng ký và giới hạn download 5 file/ ngày nhưng bạn cứ download bao nhiêu tùy thích, tốc độ download trag này này nhanh khủng khiếp.
*)còn rất nhiều các source nữa. mong các bạn góp ý kiến và bổ sung thêm! thanks!

Xem các chủ đề khác cùng chuyên mục VSNet: