tính arcsin, arccos, arctan trong pascal

Đăng nhập diễn đàn

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  1,166
  Thanks
  387
  Thanked: 701 in 401 posts

  tính arcsin, arccos, arctan trong pascal

  tính arcsin. arccos, arctan

  Code:
  program chuong_trinh_tinh_so_do_goc_luong_giac;
  uses crt;
  var a,b,c,d,e,f,h:real;
    traloi,j : char;
  begin
   repeat
   begin
   clrscr;
   repeat
   writeln;
   writeln;
   writeln('chuong trinh tinh arcsin,arccos,arctan,arccot.');
   writeln(' tinh arcsin chon "1" ');
   writeln(' tinh arccos chon "2" ');
   writeln(' tinh arctan chon "3" ');
   writeln(' tinh arccot chon "4" ');
   readln(h);
   if (h<>1)and(h<>2)and(h<>3)and(h<>4)then
    writeln('xin loi khong co khoan muc nao phu hop voi khoan muc ban vua chon ');
   until (h=1) or (h=2) or (h=3) or (h=4);
   if h=1 then
   begin
   repeat
   begin
    clrscr;
    repeat
     writeln('tinh arcsin (a) duoc tao boi NGUYEN BA CUONG ');
     writeln('************************************************');
     writeln;
     writeln;
     write('nhap gia tri sin(a) = ');readln(a);
     if (abs(a)>1) then
     writeln(' xin loi ban da nhap sai sin a chay tu -1 -> 1 hay nhap lai');
    until abs(a)<=1 ;
    begin
     if a=-1 then
     begin
     writeln('vay arcsin(a)= a = -90 (do) ; a= -pi/2 (rad)');
     end;
     if a=0 then
     begin
     writeln('vay arcsin(a)= a = 0 (do) ; a= 0 (rad)');
     end;
     if a=1 then
     begin
     writeln(' vay arcsin(a)= a= 90 (do) ; a= pi/2 (rad)');
     end;
     if (0<a) and (a<1) then
     begin
     b:= sqrt(1-a*a)/a;
     c:= (pi/2)-arctan(b);
     d:= (c*180)/pi ;
     writeln('vay arcsin(a)= a= ',d:2:9,' ; a= ',c:2:9);
     end;
     if(-1<a) and (a<0) then
     begin
     b:= sqrt(1-a*a)/(-a);
     c:= -((pi/2)-arctan(b));
     d:= (c*180)/pi ;
     writeln('vay arcsin(a)= a= ',d:2:9,' ; a= ',c:2:9);
     end;
     end;
    end;
    write(' ban co muon tinh arcsin(a) mot lan nua khong (Y/N)? ');readln(traloi);
    until (traloi='N') or (traloi='n');
  
   end;
   if h=2 then
   begin
   repeat
   clrscr;
   begin
   repeat
   writeln;
   writeln(' tinh arccos duoc tao boi NGUYEN BA CUONG');
   writeln('*****************************************************************');
   writeln;
   write('nhap gia tri cos a= ');readln(a);
   if abs(a)>1 then
   writeln('xin loi ban da nhap xai gia tri cua cos chay tu -1 -> 1 hay nhap lai ');
   until abs(a)<=1 ;
   begin
    if a=-1 then
    begin
    writeln('vay arccos(a) = a = 180 (do) ; a= pi (rad) ');
    end;
    if a=0 then
    begin
    writeln('vay arccos(a) = a = 90 (do) ; a= pi/2 (rad) ');
    end;
    if a=1 then
    begin
    writeln('vay arccos(a) = a = 0 (do) ; a=0 (rad) ');
    end;
    if (a<>-1) and (a<>0) and (a<>1) then
    begin
    b:= sqrt(1-a*a);
    c:= 1-a;
    d:= arctan(b/c);
    e:= ((pi/2)-d)*2;
    f:= (e*180)/pi;
    writeln(' vay arccos(a) = a = ',f:2:9,' (do) ; a= ',e:2:9,' (rad)');
    end;
    end;
   end;
  
   write(' ban co muon tinh nua (Y/N)?');readln(traloi);
   until (traloi='N') or (traloi='n') ;
  
   end;
   if h=3 then
   begin
   repeat
   begin
   clrscr;
   writeln(' chuong trinh tinh arctan uoc tao boi NGUYEN BA CUONG ');
   writeln('*********************************************************');
   writeln;
   writeln;
   writeln(' nhap gia tri tan(a)= ');readln(a);
   b:= arctan(a);
   c:= (b*180)/pi ;
   writeln(' vay arctan(a)= a= ',c:2:9,'(do) ; a= ',b:2:9,' (rad)');
   end;
   write('ban co muon tinh arctan(a) an nua khong (Y/N)? ');readln(traloi);
   until (traloi='N') or (traloi='n') ;
  
   end;
   if h=4 then
   begin
   repeat
   begin
   clrscr;
   writeln('chuong trinh tinh arccot(a) duoc tao boi NGUYEN BA CUONG');
   writeln('*********************************************************');
   writeln;
   writeln;
   write(' nhap gia tri cot(a)= ');readln(a);
   b:=(pi/2)-(arctan(a));
   c:=(b*180)/pi ;
   writeln(' vay arccot(a)= a= ',c:2:9,' (do) ; a= ',b:2:9,' (rad)');
   end;
   writeln(' ban co muon tinh arccot lan nua khong (Y/N)? '); readln(traloi);
   until (traloi='N') or (traloi='n') ;
   end;
   end;
   writeln('chon "M" de tro ve thuc don chinh');
   write('chon "K" de ket thuc chuong trinh');
   readln(j);
   until (j='k') or (j='K');
  
  end.

  Xem các chủ đề khác cùng chuyên mục VSNet:


 2. Những thành viên đã cảm ơn bacuongcomputer trong bài viết này:

  hanhalpha (04-16-2012)

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Textlink: thiet ke webChevrolet Colorado, dao tao seo,

dịch vụ seo xu hướng seo 2014 Bảng tuần hoàn seo seo on page da là gì- domain authority công cụ kiểm tra backlink thuật toán google panda, thiết kế web chuẩn seo, công ty thiết kế website, tên miền, Hosting viet nam, chú ý khi làm web, khách sạn thái nguyên,