tính arcsin, arccos, arctan trong pascal

Đăng nhập diễn đàn

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  1,166
  Thanks
  387
  Thanked: 696 in 401 posts

  tính arcsin, arccos, arctan trong pascal

  tính arcsin. arccos, arctan

  Code:
  program chuong_trinh_tinh_so_do_goc_luong_giac;
  uses crt;
  var a,b,c,d,e,f,h:real;
    traloi,j : char;
  begin
   repeat
   begin
   clrscr;
   repeat
   writeln;
   writeln;
   writeln('chuong trinh tinh arcsin,arccos,arctan,arccot.');
   writeln(' tinh arcsin chon "1" ');
   writeln(' tinh arccos chon "2" ');
   writeln(' tinh arctan chon "3" ');
   writeln(' tinh arccot chon "4" ');
   readln(h);
   if (h<>1)and(h<>2)and(h<>3)and(h<>4)then
    writeln('xin loi khong co khoan muc nao phu hop voi khoan muc ban vua chon ');
   until (h=1) or (h=2) or (h=3) or (h=4);
   if h=1 then
   begin
   repeat
   begin
    clrscr;
    repeat
     writeln('tinh arcsin (a) duoc tao boi NGUYEN BA CUONG ');
     writeln('************************************************');
     writeln;
     writeln;
     write('nhap gia tri sin(a) = ');readln(a);
     if (abs(a)>1) then
     writeln(' xin loi ban da nhap sai sin a chay tu -1 -> 1 hay nhap lai');
    until abs(a)<=1 ;
    begin
     if a=-1 then
     begin
     writeln('vay arcsin(a)= a = -90 (do) ; a= -pi/2 (rad)');
     end;
     if a=0 then
     begin
     writeln('vay arcsin(a)= a = 0 (do) ; a= 0 (rad)');
     end;
     if a=1 then
     begin
     writeln(' vay arcsin(a)= a= 90 (do) ; a= pi/2 (rad)');
     end;
     if (0<a) and (a<1) then
     begin
     b:= sqrt(1-a*a)/a;
     c:= (pi/2)-arctan(b);
     d:= (c*180)/pi ;
     writeln('vay arcsin(a)= a= ',d:2:9,' ; a= ',c:2:9);
     end;
     if(-1<a) and (a<0) then
     begin
     b:= sqrt(1-a*a)/(-a);
     c:= -((pi/2)-arctan(b));
     d:= (c*180)/pi ;
     writeln('vay arcsin(a)= a= ',d:2:9,' ; a= ',c:2:9);
     end;
     end;
    end;
    write(' ban co muon tinh arcsin(a) mot lan nua khong (Y/N)? ');readln(traloi);
    until (traloi='N') or (traloi='n');
  
   end;
   if h=2 then
   begin
   repeat
   clrscr;
   begin
   repeat
   writeln;
   writeln(' tinh arccos duoc tao boi NGUYEN BA CUONG');
   writeln('*****************************************************************');
   writeln;
   write('nhap gia tri cos a= ');readln(a);
   if abs(a)>1 then
   writeln('xin loi ban da nhap xai gia tri cua cos chay tu -1 -> 1 hay nhap lai ');
   until abs(a)<=1 ;
   begin
    if a=-1 then
    begin
    writeln('vay arccos(a) = a = 180 (do) ; a= pi (rad) ');
    end;
    if a=0 then
    begin
    writeln('vay arccos(a) = a = 90 (do) ; a= pi/2 (rad) ');
    end;
    if a=1 then
    begin
    writeln('vay arccos(a) = a = 0 (do) ; a=0 (rad) ');
    end;
    if (a<>-1) and (a<>0) and (a<>1) then
    begin
    b:= sqrt(1-a*a);
    c:= 1-a;
    d:= arctan(b/c);
    e:= ((pi/2)-d)*2;
    f:= (e*180)/pi;
    writeln(' vay arccos(a) = a = ',f:2:9,' (do) ; a= ',e:2:9,' (rad)');
    end;
    end;
   end;
  
   write(' ban co muon tinh nua (Y/N)?');readln(traloi);
   until (traloi='N') or (traloi='n') ;
  
   end;
   if h=3 then
   begin
   repeat
   begin
   clrscr;
   writeln(' chuong trinh tinh arctan uoc tao boi NGUYEN BA CUONG ');
   writeln('*********************************************************');
   writeln;
   writeln;
   writeln(' nhap gia tri tan(a)= ');readln(a);
   b:= arctan(a);
   c:= (b*180)/pi ;
   writeln(' vay arctan(a)= a= ',c:2:9,'(do) ; a= ',b:2:9,' (rad)');
   end;
   write('ban co muon tinh arctan(a) an nua khong (Y/N)? ');readln(traloi);
   until (traloi='N') or (traloi='n') ;
  
   end;
   if h=4 then
   begin
   repeat
   begin
   clrscr;
   writeln('chuong trinh tinh arccot(a) duoc tao boi NGUYEN BA CUONG');
   writeln('*********************************************************');
   writeln;
   writeln;
   write(' nhap gia tri cot(a)= ');readln(a);
   b:=(pi/2)-(arctan(a));
   c:=(b*180)/pi ;
   writeln(' vay arccot(a)= a= ',c:2:9,' (do) ; a= ',b:2:9,' (rad)');
   end;
   writeln(' ban co muon tinh arccot lan nua khong (Y/N)? '); readln(traloi);
   until (traloi='N') or (traloi='n') ;
   end;
   end;
   writeln('chon "M" de tro ve thuc don chinh');
   write('chon "K" de ket thuc chuong trinh');
   readln(j);
   until (j='k') or (j='K');
  
  end.

  Xem các chủ đề khác cùng chuyên mục VSNet:


 2. Những thành viên đã cảm ơn bacuongcomputer trong bài viết này:

  hanhalpha (04-16-2012)

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Textlink: thiet ke web,tai game dien thoai,nha dat thai nguyen,nhadatthainguyen ,ke toan tong hop ,tuyển sinh,tuoi tre ben tre, dien dan viec lam, tim viec nhanh

dịch vụ seo xu hướng seo 2014 Bảng tuần hoàn seo seo on page da là gì- domain authority công cụ kiểm tra backlink thuật toán google panda FPT Thái Nguyên ,FPT Thai Nguyen ,Internet FPT Thai Nguyen ,FPT Bắc Giang ,FPT Bắc Ninh ,FPT Lao Cai ,FPT Tuyen Quang ,FPT Hoa Binh ,FPT Cao Bằng